Öresundskraft

Öresundskraft började bygga ut fiber redan 1999. Sedan dess har stadsnätet ständigt växt genom att nya fastigheter, områden och tjänsteleverantörer anslutits. Öresundskraft Stadsnät ansluter företag, fastigheter, föreningar samt villor i nyexploateringsområden.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till Öresundskraft. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.