Våra nät

Boxer finns i fibernät över hela Sverige.  Här kan du se i vilka nät du kan ta del av Boxers bredbandstjänster via fiber just nu.


I dessa nät finns vi idag

Öppna stadsnät

Övik Energi