Våra nät

Boxer finns i fibernät över hela Sverige. Sök på din adress för att se om du kan ta del av fiber från Boxer där du bor.


I dessa nät finns vi idag