Våra nät

Boxer finns i fibernät över hela Sverige.  Här kan du se i vilka nät du kan ta del av Boxers bredbandstjänster via fiber just nu.

Sök på din adress för att ta del av ditt erbjudande: