Bli Boxer återförsäljare

Som återförsäljare är du en viktig representant för oss. Vi vill arbeta med dem som har kunskapen och viljan att tillföra Boxers distribution något positivt därför är vi noga med vilka vi godkänner som återförsäljare.

Du har en egen butik, där det tydligt framgår att du arbetar under eget varum0ärke, där du förmedlar Boxers abonnemang.

För att uppfylla våra grundläggande krav måste du:

  • Inneha F-skattsedel.
  • Ha en godkänd kreditrating.
  • Stöd för att använda våra elektroniska säljsystem.
  • Sälja minst 20 Boxer bas-abonnemang/år.

Till ansökan ska bifogas:

  • Er affärsplan som ska innehålla en utförlig verksamhetsbeskrivning och innehålla affärsidé och marknadsplan.
  • Företagets F-skattsedel.
  • Kopia på aktuell kreditrating.

Ansökan tillsammans med bilagor mailas till Boxers Säljsupport


Är du behörig ”antenn 2:a” (CANT antenn) gäller andra villkor. 


Har du frågor om att bli återförsäljare kontakta Gustaf Granqvist 

Copyright © 2018 Boxer TV Access AB    Kontakta kundservice på tel: 90 111