Adressändring

Kom ihåg att snarast meddela oss din nya adress om du flyttar eller om du på annat sätt får nya kontaktuppgifter. Det är ditt ansvar att se till att vi alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till dig.Om vi inte har uppdaterade kontaktuppgifter till dig finns risken att du inte nås av viktig information eller fakturor och ansvaret faller i sådana fall på dig.

Liknande sidor