Driftinformation


Driftinformation TV

För att läsa mer aktuell driftinformation i ditt område och hitta information vilken TV-mast som är närmast dig, besök Teracoms hemsida. Du kan även läsa om planerade och oplanerade avbrott i Boxers Facebookflöde:

 

Driftinformation Bredband

För driftinformation gällande störningar och planerade arbeten för bredband hänvisar vi i första hand till respektive operatörs hemsida. Viss information gällande driftstörningar läggs även ut på Boxers Facebooksida.