Driftinformation

För att läsa mer aktuell driftinformation i ditt område och hitta information vilken TV-mast som är närmast dig, besök Teracoms hemsida.

Kanalflytt 2017

Teracom genomför en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet. Arbetet, som pågår till och med hösten 2017, innebär att Teracom ska byta frekvenser för TV-sändningarna i marknätet och att ett flertal kanaler kommer att byta kanalplats. Du som är Boxerkund kommer vid något tillfälle under året att behöva göra en kanalsökning alternativt säkerställa att du har rätt TV eller box för att kunna fortsätta titta på alla dina kanaler.

Läs om hur du gör en kanalsökning >>


Här kan du se hur arbetet fortlöper regionvis under året:

  • 2017-05-30 Borlänge, Örebro, Västerås
  • 2107-06-13 Borås
  • 2017-09-05 Jönköping, Nässjö, Motala, Kisa
  • 2017-09-19 Skövde, Varberg, Halmstad, Finnveden 
  • 2017-10-03 Vislanda, Emmaboda
  • 2017-10-17 Helsingborg, Hörby, Malmö, Karlshamn, Karlskrona
  • 2017-10-31 Stockholm