Sverige blir allt mer uppkopplat. Vi förväntar oss snabb och tillförlitlig uppkoppling överallt. Regeringen fattade därför 2014 ett beslut om att använda en del av marknätet till mobilt bredband, vilket innebär att utrymmet för TV-sändningar minskar. För att vi ska kunna fortsätta se alla TV-kanaler behöver en del av kanalerna sändas ut med en modernare teknik som tar mindre plats.

Teracom, som sköter driften av marknätets master, påbörjade arbetet 5 april 2016. Arbetet fortsätter nu regionvis och pågår fram till och med oktober 2017.

När sändningstekniken byts i respektive område/region kommer det att vara avbrott i sändningarna mellan klockan 10 och 18. Efter klockan 18 behöver du som kund göra en kanalsökning för att återfå dina kanaler igen. 

Se när arbetet kommer till din region

Vad behöver du göra?

De flesta av Boxers kunder har redan en TV eller box som stödjer den senaste sändningstekniken, och behöver bara göra en snabb kanalsökning för att återfå sina kanaler när arbetet är klart. 

Läs om hur du gör en kanalsökning >>

Har du en äldre box eller TV som inte stödjer den senaste tekniken kommer du att behöva en ny box som löser detta. Det är därför viktigt att du säkerställer att du har rätt TV eller box för att kunna fortsätta titta på alla dina kanaler. 

Testa om du har rätt TV-utrustning >>

Viktig information till dig som är TV-kund

Discovery Networks har från och med 1 september valt att släcka ned sina kanaler i det marksända nätet. Det innebär att Boxer inte längre har rätt att inkludera följande kanaler i utbudet: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel, Investigation Discovery, Eurosport1 & 2, TLC och Animal Planet. Skälet är att våra avtalsförhandlingar med Discovery Networks inte gått i mål.

Läs mer