Sverige blir allt mer uppkopplat. Vi förväntar oss snabb och tillförlitlig uppkoppling överallt. Regeringen fattade därför 2014 ett beslut om att använda en del av marknätet till mobilt bredband, vilket innebär att utrymmet för TV-sändningar minskar. För att vi ska kunna fortsätta se alla TV-kanaler behöver en del av kanalerna sändas ut med en modernare teknik som tar mindre plats.

Teracom, som sköter driften av marknätets master, påbörjade arbetet 5 april 2016. Arbetet fortsatte därefter regionvis och pågick fram till och med oktober 2017. För Boxerkunder innebär den nya sändningstekniken att man någon gång under 2017 har behövt eller kommer att behöva göra en kanalsökning för att återfå kanalerna. För vissa kunder krävs en ny mottagare för att kunna fortsätta titta på alla kanaler i utbudet.

Vad behöver du göra?

Har du en äldre box eller TV som inte stödjer den senaste tekniken behöver du en ny box som löser detta. Det är därför viktigt att du säkerställer att du har rätt TV eller box för att kunna fortsätta titta på alla dina kanaler. 

Testa om du har rätt TV-utrustning >>