Felkoder

När du upplever problem med boxen och får upp en felkod kan du ibland själv hitta en lösning på problemet. På denna sida har vi sammanställt felkoder som din box kan visa och en längre förklaring till varför problemet uppstår. Klicka på den felkod som boxen angivit nedan för mer information om vad den betyder. Du kan även kontakta vår kundservice via telefon: 0771-21 10 00.

Felkod - Beskrivning
 • XXX 001 - För att se den här kanalen krävs ett programkort från Boxer.
 • XXX 002 - Programkortet är felaktigt isatt i mottagaren.
 • XXX 003 - Sätt i programkortet igen för att se denna kanal
 • XXX 004 - Du har inte rättighet att se denna kanal.
 • XXX 005 - Denna kanal ingår inte i ditt abonnemang.
 • XXX 006 - Det går inte att läsa ditt programkort.
 • XXX 007 - Det går inte att läsa ditt programkort.
 • XXX 008 - Ett krypteringsproblem har inträffat.
 • XXX 009 - Det går inte att läsa ditt programkort
 • XXX 010 - Denna kanal ingår inte i ditt abonnemang.
 • XXX 011 - Ditt programkort är under uppdatering.
 • XXX 012 - För att se den här kanalen krävs ett programkort från Boxer.
 • XXX 013 - Ett krypteringsproblem har inträffat.
 • XXX 014 - Detta program har en högre åldersklass än du har tillåtit.
 • XXX 015 - Detta programkort är inte avsett för denna mottagare.
 • XXX 016 - Minnet på ditt programkort är fullt.
 • XXX 020 - Du har matat in felaktig pinkod för många gånger och programkortet är nu låst.
 • XXX 101 - Boxens hårddisk är full och du får inte plats för mer inspelat material.
 • XXX 102 - Boxens hårddisk är full och du får inte plats för mer inspelat material.
 • XXX 103 - Du har angett en tid för manuell inspelning som inte är korrekt.
 • XXX 104 - Du försöker titta på en kanal samtidigt som du spelar in program på två andra kanaler.
 • XXX 105 - Du har två planerade inspelningar samtidigt och kan därför inte titta på en tredje kanal.
 • XXX 106 - Programmet kan inte spelas in eftersom det saknas i boxens programguide.
 • XXX 107 - Du försöker spela in fler än två program samtidigt vilket inte är möjligt.
 • XXX 108 - Din serieinspelning kunde inte stoppas.
 • XXX 109 - Inspelningen kunde inte stoppas.
 • XXX 110 - Programmet kan inte spelas in då information saknas i boxens programguide för det specifika programmet.
 • XXX 111 - Inspelningen misslyckades.
 • XXX 201 - Du har ingen anslutning till On Demand-tjänsten.
 • XXX 202 - Boxen kan inte erhålla någon IP-adress.
 • XXX 203 - Du har ingen anslutning till On Demand-tjänsten.
 • XXX 204 - Boxen kan inte erhålla någon IP-adress.
 • XXX 205 - Din filmkod kunde inte sättas.
 • XXX 206 - Du har ingen anslutning till On Demand-tjänsten.
 • XXX 207 - Boxen kan inte ansluta till On Demand-tjänsten.
 • XXX 208 - Den pågående hämtningen kunde inte slutföras.
 • XXX 209 - Anslutningen till On Demand-tjänsten misslyckades eftersom boxen inte upptäcker något kort.
 • XXX 210 - Du kunde inte ansluta till filmbutiken.
 • XXX 211 - Filmbutiken kan inte visas på grund av ett nätverksfel.
 • XXX 301 - Den pågående hämtningen avbröts.
 • XXX 302 - Du har ingen biljett för den hyrda filmen.
 • XXX 303 - Tidsgränsen för den hyrda filmen har gått ut.
 • XXX 304 - Du har ingen anslutning till On Demand-tjänsten,
 • XXX 601 - Du har inget On Demand-abonnemang.
 • XXX 602 - Det går inte att använda boxen utanför det land där man tecknat abonnemang.
 • XXX 603 - Du har inte ett On Demand-abonnemang och kan därför inte använda den här tjänsten.
 • XXX 604 - Du har inte ett On Demand-abonnemang och kan därför inte använda den här tjänsten.
 • XXX 701 - Kanalsökningen kan ej genomföras.
 • XXX 801 - Filmen kan inte spelas upp.
 • Scrambled Programme/Scrambled Signal/Kodad Kanal/Kodad Signal - TV:n kan inte läsa av ditt programkort.