Filmkod

För att hyra en film i Filmbutiken behöver du en filmkod. Filmkoden väljer du när du installerar din box för första gången. Om du inte är uppkopplad till internet under installationen av din box kommer du att få frågan om att välja filmkod första gången du går in i Filmbutiken.

För att ändra din filmkod går du in under ”Inställningar” och sedan ”Behörighet”. Skulle du glömma din filmkod ber vi dig att kontakta Boxers kundservice för att nollställa koden.

När du har hyrt en film och hämtat den till din hårddisk kommer du att behöva filmkoden första gången du tittar på den om du startar den från ”Mitt Bibliotek”. Denna funktion kan slås av under ”Inställningar” och ”Behörighet”

Vårt utbud hittar du på Boxer filmbutiken.