Planerade avbrott

Ibland behöver Teracom, som har hand om Boxers utsändningsmaster, utföra underhållsarbete och frekvensändringar på masterna. Det innebär att det kan bli lokala uppehåll eller vissa störningar i TV-sändningarna

På länken nedan får du all info om planerade och icke planerade avbrott på din sändare.