Störningar i TV via fiber och Boxer Play

Sedan en tid tillbaka har vissa kunder upplevt störningar i ljud och bild på TV via Fiber och Boxer Play. Problemen inkluderar bland annat att bilden hackar eller fryser, att bildsekvenser upprepas och/eller att ljudet försvinner.

Vi har nu gjort ett antal förbättringar i vår utsändning för TV via Fiber. Vi hoppas att detta ska leda till mindre problem för dig som kund samt att tjänsten ska upplevas som mer stabil.

Om du fortfarande upplever problem med TV via Fiber eller Boxer Play gör en felsökning.