Personuppgifter

Boxer TV-Access AB (org. 556548-1131)  är personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som Boxer samlar in på webbplatsen används bara för det syfte som du lämnat uppgifterna. Som till exempel att ta emot en beställning eller ge dig tillträde till någon aktivitet. Boxer använder inte dina uppgifter för något annat ändamål om du inte gett oss tillåtelse till det.

Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till en annan part om detta krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Det kan exempelvis röra sig om adressuppgifter till en leverantör vid beställning av varor.

Om du vill få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig eller vill ändra en felaktig uppgift kan du meddela Boxer kundservice på telefon 0771 - 21 10 00.