Personuppgifter

Boxer som ingår i Tele2-koncernen (org. 556267-5164) är personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som Boxer samlar in på webbplatsen används bara för det syfte som du lämnat uppgifterna. Som till exempel att ta emot en beställning eller ge dig tillträde till någon aktivitet. Boxer använder inte dina uppgifter för något annat ändamål om du inte gett oss tillåtelse till det.

Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till en annan part om detta krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Det kan exempelvis röra sig om adressuppgifter till en leverantör vid beställning av varor.

Om du vill få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig eller vill ändra en felaktig uppgift kan du meddela Boxer kundservice på telefon 0771-21 10 00.

För dig som har Tele2 Play

För att leverera tjänsten Tele2 Play (tidigare Boxer Play) till dig på korrekt sätt, inklusive att övervaka så att tjänsten fungerar samt supportera dig när det behövs, behöver vi samla in, lagra, använda och på annat sätt behandla viss information om dig och din enhet.

Vi behandlar för dessa ändamål:

  • Uppgifter om din enhet exempelvis i form av namn, modell, operativsystem och upplösning,
  • Ditt kundnummer, och viss användardata, exempelvis vilka kanaler och/eller innehåll du önskar titta på och om du pausar eller spolar i programmen.

Vi lämnar endast ut uppgifterna till anställda samt underleverantörer, inklusive andra bolag inom Tele2-koncernen, i den mån det behövs för hantering av ovanstående ändamål.