Boxers verksamhet

Boxers främsta uppgift är att sälja TV-abonnemang och bredband. Inom detta ryms ett flertal uppgifter som alla utgör stommen i vår verksamhet. Boxer ingår sedan oktober 2016 i Com Hem Group och sedan 2018 ingår Boxer i Tele2-koncernen.

1999 startade de digitala sändningarna i nätet och 2007 ersatte de helt de analoga. Boxers verksamhet innebär att vi marknadsför, distribuerar och administrerar kanaler som sänder abonnemangs-TV, det vill säga kanaler som sänds kodade och som tittarna abonnerar på. I dagsläget har vi cirka 70 kanaler i vårt utbud. Dessutom sänds flera kanaler okodade, fria att tas emot utan abonnemang.

Det markbaserade TV-nätet sköts i Sverige av Teracom som Boxer köper sändningskapacitet av. Kraven på driftsäkerhet i utsändningarna är givetvis mycket höga, och dessa krav är det Teracoms uppgift att uppfylla.

Vi har avtal med de programbolag vars kanaler vi har i våra abonnemang. I avtalen regleras bland annat kanalens ersättning, eftersom en stor del av de abonnemangsintäkter Boxer får, används för att finansiera TV-kanalernas verksamhet och innehåll. Även de TV-kanaler som sänder reklam finansieras till stor del genom operatörer som Boxer.

Vår uppgift är, i konkurrens med andra TV-operatörer, att marknadsföra och sälja våra kanalpaket. För att marknadsföra oss använder vi reklamfilm i TV, annonsering i kvälls- och populärpress och annonser på tavlor eller i direktreklam, kompletterat med säljbroschyrer och butiksmaterial samt onlineannonsering. Ofta förekommer erbjudanden från Boxer i reklamutskick och annonser från hemelektronikbranschen.

Från att ha sålt flest abonnemang via våra återförsäljare är nu vår populäraste försäljningskanal vår egen hemsida. Det är en utmaning att i text och bild, utan någon fysisk säljare, förklara hur digital-TV i allmänhet och Boxer i synnerhet fungerar. Vi strävar efter att vara så tydliga och lättförståeliga som möjligt, och redovisar alla kostnader tydligt.

Grunden för vår verksamhet är TV-kanalerna och programpaketen där de ingår. Det är Myndigheten för radio och TV (www.mrtv.se) som beslutar om vilka kanaler som får sända i marknätet. Tillståndsgivningen syftar till att attrahera många TV-tittare, men även till att främja yttrandefrihet och mångfald – något som är unikt med vår plattform. TV i marknätet är också en utmaning – utrymmet som finns tillgängligt är begränsat och det är dessa naturliga begränsningar som tvingar fram smartare sändningsteknik och bättre programpaket som appellerar till maximalt antal människor.

Marknätet har under åren utvecklats i rask takt: Inspelningsbara digital-TV-mottagare lanserade vi redan 2003 och 2010 genomfördes de första reguljära högupplösta TV-sändningarna. Parallellt har ny, mer effektiv utsändningsteknik gjort att vi nu får plats med betydligt fler kanaler än vad som tidigare var möjligt. Genom vårt nät kan vi numera också erbjuda regionala versioner av TV-utsändningar, något som flera programbolag valt att utnyttja. Om man räknar med dessa lokala varianter av kanalerna sänder marknätet i dagsläget ut långt fler än 200 kanalversioner!

Vår kundservice finns till för att lösa eventuella problem, svara på frågor och ta upp beställningar. I Stockholm sitter cirka 200 medarbetare som arbetar för Boxer för att hjälpa våra kunder. Vi tar emot hundratusentals samtal varje år och de allra flesta besvaras inom en minut. Vi har även kundservice på Facebook, där vi både hjälper kunder med frågor och publicerar viktig information om exempelvis driftstörningar och produktnyheter. Vi strävar efter att erbjuda en bättre kundupplevelse än våra konkurrenter och arbetar hårt med att förbättra vår service och våra rutiner gentemot kunderna – vår viktigaste tillgång.

Vi testar och godkänner digital-TV-mottagare. Eftersom vi är måna om att våra kunder använder teknik som fungerar är det bara mottagare som vi själva testat och godkänt som kan komma ifråga för de provisioner vi ger egna och andras säljare när de säljer ett Boxerabonnemang. Det vi testar är mottagarnas förmåga att hantera inkommande TV-signaler under olika förhållanden. Vi testar inte ergonomi, användarvänlighet och liknande – det överlåter vi till marknaden och till de medier som skriver om teknik. I marknätet är det fritt för alla tillverkare att sälja mottagarutrustning, vilket är en förutsättning för ett brett utbud som passar många.