Affärsverken

Stadsnätet Affärsverken är utbyggt i flerbostadshus, skolor, företag och många villor i stora delar av Karlskrona kommun. Affärsverken äger, bygger och sköter driften av Karlskronas stadsnät, som idag når ut till över 20 000 hushåll och företag i Karlskrona kommun. De började bygga ut fiber 1996 och fiberansluter ständigt fler.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till Affärsverken. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.