Gästabudstaden

Gästabudstaden äger och driver Stadsnätet i Nyköping. Företaget har egen personal för installationsarbeten och service och använder sig av olika underentreprenörer för de olika grävjobben som görs.

Boxer levererar bredband och TV via fiber hos Gästabudstaden. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.