Gironet Kiruna

Kiruna kommun bygger genom Gironet Kiruna ut fibernät i hela kommunen. Boxer levererar bredband och TV via fiber till Gironet Kiruna. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.