IT Norrbotten

IT Norrbotten förvaltar, utvecklar och tillhandahåller länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till IT Norrbotten. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.