Open Universe

Open Universe är ett av Sveriges tätaste och längsta fibernät som är tillgängligt på många platser runt om i landet. Boxer levererar bredband och TV via fiber hos Open Universe. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.