Pingday (Öresundskraft)

Pingday (tidigare Öresundskraft) började bygga ut fiber redan 1999. Sedan dess har stadsnätet ständigt växt genom att nya fastigheter, områden och tjänsteleverantörer anslutits. Pingday Stadsnät ansluter företag, fastigheter, föreningar samt villor i nyexploateringsområden.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till Pingday. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.