Stadsnät i Åmål

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna och lokala näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät med oändliga möjligheter.

Boxer levererar bredband och TV via fiber hos Stadsnät i Åmål. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.