Telge Nät

Telge Nät AB är ett av Södertälje kommun helägt dotterbolag som ingår i Telgekoncernen. Telge Nät ansvarar för kommunens nät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till Telge Nät. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.