Ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal med Boxer på distans eller utanför affärslokal, har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingicks, den så kallade ångerfristen. Ångerfristen påbörjas den dag avtalet ingicks, dock tidigast då du fick information om ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte vid beställning av digitalt innehåll där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning och där innehållet levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Gör så här

Vill du utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Boxer ditt beslut att frånträda avtalet. Det gör du genom att ringa till Boxers Kundservice på telefonnummer 0771-21 10 00. Du kan även använda dig av Konsumentverkets standardblankett som du finner på Konsumentverkets hemsida.

Blanketten skickas till Boxer Kundservice, 106 66 Stockholm. Kom ihåg att alltid ange ditt kundnummer eller personnummer. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du meddelar boxer om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

När vi har mottagit ditt meddelande kommer vi per post att skicka dig en fraktsedel som vi ber dig använda när du skickar tillbaka eventuell utrustning. Senast 14 dagar efter att du har meddelat Boxer om ditt beslut att ångra avtalet ska utrustningen returneras till den adress som står på fraktsedeln.

Om du ångrar dig gäller följande

Om du använder tjänsten och därefter ångrar avtalet under ångerfristen blir du ersättningsskyldig för dels en proportionell andel av det avtalade priset och dels alla avgifter som uppkommit vid användning av tjänsten, t ex samtalsavgifter.

Om du har tagit emot eller fått utrustning skickad till dig i samband med avtalet ber vi dig att hantera den försiktigt för att undvika risken att bli ersättningsskyldig till oss om du vill ångra ditt avtal. Du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar utrustningen i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa utrustningens egenskaper och funktion.

Om du skickar tillbaka utrustning som har skadats, förändrats eller av annan anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick kommer vi att debitera dig för den kostnad som värdeminskningen innebär för oss.

För att undvika betalningsskyldighet till oss om du ångrar dig ber vi dig särskilt att inte använda utrustningen.

Om du ångrar avtalet sker återbetalning av betalningar vi fått från dig senast 14 dagar från och med den dag vi underrättades om ditt beslut att ångra avtalet. Det gäller även kostnad för att returnera eventuell utrustning men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka eventuell utrustning från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt utrustningen, beroende på vilket som inträffar först.