Garanti och reklamation

Garanti

Utrustning

Garantitiden på våra digitalboxar och routrar som är köpt hos Boxer, boxer.se eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är 2 år. Garantitiden startar när kunden tar emot varan.

Om din utrustning går sönder och din garantitid gått ut kan vi erbjuda dig att köpa ny utrustning.

Om router eller digitalbox gått sönder på grund av åska, eller annan yttre åverkan, gäller inte garanti. I det fallen kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Lånebox

I en del av våra kampanjer kan kunden låna digitalboxen Boxer TV Hub av oss och då lämnar vi garanti så länge kunden har ett aktivt avtal och har utrustningen hos sig.

Fel vid leverans

Skulle du upptäcka en transportskada på din försändelse eller att utrustningen inte fungerar korrekt vid leverans ska du omedelbart kontakta Boxer Kundservice.

Reklamation

Vi tycker det är tråkigt när något inte har fungerat som förväntat. Därför vill vi att du inom skälig tid efter att du upptäckt felet hör av dig till oss så att vi omgående får en chans att rätta till problemet. I första hand försöker vi åtgärda problemet, laga varan eller leverera en annan likvärdig vara.

Om du inte redan har varit i kontakt med vår Kundservice för support och felsökning så hänvisar vi dig att göra detta innan du gör en reklamation. Du når Boxer Kundservice och Support via telefon och mejl. Kontaktuppgifter hittar på sidan Kontakta oss.

Oavsett garantitidens längd har du reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Reklamationstiden är tre år. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Boxer är vår förhoppning att ärendet i första hand ska lösas i samförstånd. Du kan även kontakta en oberoende instans som till exempel Telekområdgivarna.

Frågor och Svar

 • Garantin omfattar den utrustning som vi skickat till dig. Vi tar endast ansvar för utrustning och tillbehör som du lånat eller köpt från oss. Om du har köpt utrustning på annat sätt behöver du vända dig till det stället där du köpte den.

  Garantin täcker inte skada vid åsknedslag. För att skydda elektronisk utrustning mot åsknedslag kan det vara bra att dra ur ström- och antennkablar från vägguttagen när ett åskväder närmar sig. Vidare täcker inte garantin om utrustningen skadats av olyckshändelse eller om du hanterat varan fel.

 • Garantitiden på våra digitalboxar och routrar som är köpt hos Boxer, boxer.se eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är 2 år. Garantitiden startar när kunden tar emot varan.

  Garantitiden för just din utrustning hittar du på din Orderbekräftelse.

 • Om garantitiden löpt ut erbjuder vi dig att köpa ny utrustning.

  Har du en lånad utrustning kontaktar du vår Kundservice för byte.

  Om du skulle förlora din utrustning eller om felet inte omfattas av garantin är du skyldig att ersätta Boxer för reparationskostnader respektive kostnader för utbyte enligt gällande prislista.

 • Om du har köpt utrustningen av oss ska du börja med att göra en felanmälan via vår Kundservice.

  Har du garanti kvar på utrustningen gör vi ett garantibyte. Beror felet på åverkan debiterar vi avgift för utrustningen. Om garantitiden löpt ut erbjuder vi dig att köpa ny utrustning.
  Har du en lånad utrustning kontaktar du vår Kundservice för byte.

  Garantin täcker inte skada vid åsknedslag. För att skydda elektronisk utrustning mot åsknedslag kan det vara bra att dra ur ström- och antennkablar från vägguttagen när ett åskväder närmar sig.

 • Det är naturligtvis tråkigt när något inte fungerar som förväntat.

  Kontakta vår Kundservice på 0771 21 10 00.