Överlåtelse

Du som har ett abonnemang hos Boxer och av någon anledning vill avsluta det i förtid har möjlighet att överlåta ditt avtal till en annan person. Vid överlåtelse av avtal görs en sedvanlig kreditprövning på den person som vill ta över avtalet.

Kontakta Kundservice om du vill göra en överlåtelse.