Telekområdgivarna

Om du som kund vill ha hjälp från en oberoende part med en fråga eller ett klagomål som rör Boxer kan du vända dig till Telekområdgivarna för att få råd och stöd. De kan bland annat hjälpa dig om det finns viktiga frågor kring ärendet som inte är besvarade eller avgöra om vi agerat korrekt utifrån gällande regler.

Telekområdgivarna är en självständig organisation som ger objektiv information och vägledning kostnadsfritt till konsumenter kring tele-, TV och Internetabonnemang. På Telekområdgivarnas webbplats finns information och möjlighet att ställa frågor eller lämna klagomål.

Till Telekområdgivarnas webbplats