Uppsägning

Om du vill säga upp ditt abonnemang, ditt extrakort eller något av dina tillval kontaktar du vår avdelning som hanterar avslut av abonnemang och nedgraderingar på telefon 0771-21 10 00.

Telefontider för att avsluta abonnemang eller minska utbud:

  • Vardagar 08.00-17.00

Uppsägningstiden för ett obundet abonnemang tecknat efter 1 maj 2014 är 1 månad. För avtal som ingåtts före den 1 maj 2014 gäller 3 månaders uppsägningstid. Du kan också välja att överlåta ditt abonnemang till en annan person genom att fylla i en överlåtelseblankett.