Uppsägning

Om du vill säga upp ditt abonnemang, ditt extrakort eller något av dina tillval kontaktar du vår avdelning som hanterar avslut av abonnemang och nedgraderingar på telefon 0771-21 22 21.

Telefontider för att avsluta abonnemang eller minska utbud:

Vardagar     08.00-21.00
Lördagar     09.00-20.00

Uppsägningstiden för ett obundet abonnemang tecknat efter 3 februari 2015 är 1 månad. För avtal som ingåtts före den 3 februari 2015 gäller 3 månaders uppsägningstid. Du kan också välja att överlåta ditt abonnemang till en annan person genom att fylla i en överlåtelseblankett.

Återlämning av programkort

Efter att ditt abonnemang löpt ut så ska programkortet tillsammans med en lapp med kund- eller personnummer skickas till denna adress:

Electra Sweden AB
Trångsundsvägen 20
390 09 KALMAR

Din box eller TV-modul äger du själv. De behöver alltså inte skickas in till oss efter avslutat abonnemang.

För utförligare information om uppsägningstid se Boxers allmänna och särskilda villkor.