Fakturaguide

Här nedan hittar du information om hur du ska avläsa din faktura.

Fakturaguide-sida-1

1. Fakturaadress

Fakturamottagarens namn och adress.

2. Datum för perioden

Den period fakturerad tjänst avser. Observera att perioden kan avse en längre period än en kalendermånad. Det kan ske på första fakturan eller om du gjort några förändringar i ditt abonnemang.

3. Belopp att betala

Fakturans totala belopp.

4. Förfallodag

Senast detta datum ska betalningen finnas hos Boxer.

5. Fakturanummer/OCR

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

6. Kundnummer

Ha alltid detta nummer till hands när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt för Kundservice att ta fram just dina uppgifter.

7. Bankgiro

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

8. Fakturadatum

Den dag då fakturan är utskriven.

Fakturaguide-sida-2

9. Leveransadress

Den adress dina tjänster levereras till, kan skilja sig mot fakturaadressen på fakturans första sida.

10. Tjänster och produkter

Här specificeras avgifterna för dina tjänster och produkter. Här ser du dina eventuella rabatter samt vilken period varje enskild tjänst och produkt avser.

11. Avgifter

Här visas eventuella övriga avgifter, t.ex. tillägg för pappersfaktura, låneavgift och Frakt- och miljöavgift samt en öresavrundning.

12. Summa

Fakturans totala belopp. Här finns även information om aktuell moms och belopp exklusive moms.