Fakturaguide

Här nedan hittar du övergripande information om din faktura.

Se dina fakturor

Mina Sidor kan du se obetalda och tidigare betalda fakturor. Här hittar du OCR-nummer, plus- och bankgironummer och andra uppgifter som behövs för att betala aktuell faktura. Du kan även kontrollera tidigare fakturor 12 månader bakåt i tiden.

Vilket plus, bankgiro- eller IBAN-nummer ska jag betala till?

Plusgironummer: 478 41 00-2
Bankgironummer: 252-8446
IBAN nummer: SE55 9500 0099 6026 4784 1002 (Ska anges vid betalning från en utländsk bank.)

Första fakturan - och dess belopp

Din första faktura från oss innehåller dina fasta avgifter, och dessa faktureras i förskott. Du kan därför komma att se ett högre belopp än förväntat på din första faktura.

Se exempel

3M FÖRSKOTTSBETALNING

  1. Om din tjänst har startdatum 15 april, är det från detta datum du betalar.

  2. I mitten av maj får du din första faktura, som sträcker sig från 15 april till och med 30 juni - och innefattar då en del av april, hela maj och hela juni.

  3. Din andra faktura kommer i mitten av juni och avser då förskottsmånaden juli. Eventuella tilläggsavgifter såsom hyrfilmer, samtalsavgifter m.fl. faktureras i efterskott. Fortsättningsvis betalar du för en månad i taget.

Exempel på faktura

Här nedan kan du se ett exempel på hur en faktura ser ut samt vad de olika fakturadetaljerna betyder.

Fakturaguide-sida-1

1. Fakturaadress

Fakturamottagarens namn och adress.

2. Datum för perioden

Den period fakturerad tjänst avser. Observera att perioden kan avse en längre period än en kalendermånad. Det kan ske på första fakturan eller om du gjort några förändringar i ditt abonnemang.

3. Belopp att betala

Fakturans totala belopp.

4. Förfallodag

Senast detta datum ska betalningen finnas hos Boxer.

5. Fakturanummer/OCR

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

6. Kundnummer

Ha alltid detta nummer till hands när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt för Kundservice att ta fram just dina uppgifter.

7. Bankgiro

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

8. Fakturadatum

Den dag då fakturan är utskriven.

Fakturaguide-sida-2

9. Leveransadress

Den adress dina tjänster levereras till, kan skilja sig mot fakturaadressen på fakturans första sida.

10. Tjänster och produkter

Här specificeras avgifterna för dina tjänster och produkter. Här ser du dina eventuella rabatter samt vilken period varje enskild tjänst och produkt avser.

11. Avgifter

Här visas eventuella övriga avgifter, t.ex. tillägg för pappersfaktura, låneavgift och Frakt- och miljöavgift samt en öresavrundning.

12. Summa

Fakturans totala belopp. Här finns även information om aktuell moms och belopp exklusive moms.