Boxguide

Om du inte får in alla kanaler som du abonnerar på kan du behöva göra en kanalsökning. I listan nedan har vi sammanställt guider för hur man genomför kanalsökning på våra vanligaste digitalboxar.

Guider kanalsökning

Frågor och svar

  • Koden varierar mellan olika boxmodeller, men generellt finns 3 koder:
    - 0000
    - 1234
    - 0044