Om Fusionen Boxer

Fusionen mellan Boxer och Tele2

Boxer har varit en del av Com Hem-koncernen sedan hösten 2016 och fusionerades med Com Hem AB under augusti 2018. Sedan hösten 2018 har Com Hem varit en del av Tele2-koncernen. Tele2 är idag en av Sveriges största mobiloperatörer på såväl privat- som företagsmarknaden, med ett mobilnät som når över 99% av den svenska befolkningen. Tillsammans blir vi ännu starkare då Com Hem och Boxer i sin tur är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll.

Tele2-koncernen har beslutat att fusionera Com Hem AB (Com Hem) med Tele2 Sverige AB (Tele2), med syfte att skapa en så enkel och effektiv bolagsstruktur som möjligt.

Fusionen har slutförts den 30 april 2020 och Com Hem och Tele2 är numera ett bolag – Tele2 Sverige AB.

Fusionen innebär att Tele2 har övertagit Com Hems samtliga tillgångar och skulder och din nya avtalspart är Tele2. Fusionen innebär inga övriga förändringar i varken nuvarande avtal eller tjänst.

Frågor och svar om fusionen

 • Nej, utöver att Tele2 Sverige AB blir ny avtalspart istället för Com Hem AB sker inga förändringar i avtalet, tjänsten eller priset. Tele2 Sverige AB tar över Com Hem AB:s alla skyldigheter och rättigheter enligt avtalet.

 • Alla fakturor kommer efter fusionen skickas från Tele2 Sverige AB med org nr. 556267-5164 så snart det är tekniskt möjligt. Det blir inga förändringar i utseendet på fakturan, annat än att vissa uppgifter ändras. Se nedan vilka uppgifter som ändras:
  • Fakturaavsändare
  • Organisationsnummer: 556267-5164 (Tele2 Sverige AB)
  • VAT-nr
  • SWIFT/BIC
  • IBAN (kontouppgifter)
  • Ev. Telefonnummer

 • Nej, fusionen innebär inte någon sådan ändring som ger rätt att säga upp avtalet.

 • Du kommer inte att märka av någon skillnad när det gäller ditt autogiro. I samband med fusionen kommer ditt autogiromedgivande att kopplas mot Tele2:s organisationsnummer istället för Com Hems organisationsnummer så att Tele2 istället för Com Hem gör autogirodragningarna från ditt konto. Detta sker dock automatiskt och du behöver inte göra något på grund av denna förändring.

 • Din anmälan för e-faktura kommer fortfarande att vara giltig och påverkas inte. Om du har automatisk dragning/betalning på din e-faktura kommer du dock att behöva registrera den funktionen på nytt via din internetbank.

 • Boxer är numera en del av Tele2-familjen. Boxer finns dock kvar som varumärken tills vidare.

 • Plusgiro förblir oförändrat, så du som betalar till plusgirot påverkas inte. Rent praktiskt sker en omkoppling i bakgrunden till ett nytt konto, men det är inget som du som kund märker av.

 • Bankgiro förblir oförändrat, så du som betalar till bankgirot påverkas inte. Rent praktiskt sker en omkoppling i bakgrunden till ett nytt konto, men det är inget som du som kund märker av.

 • Du läsa om detta på bolagsverket.se