God man, förvaltare och ombud

Upprätta godmanskap eller förvaltarskap

För att du ska kunna upprätta ett godmanskap eller förvaltarskap behöver du kontakta överförmyndarnämnden. Boxer tillhandahåller inte några intyg gällande godmanskap eller förvaltarskap.

Fullmakt för ombud

Vill du att någon familjemedlem eller vän ska ha möjlighet att kunna göra förändringar i avtal, eller hjälpa till i övriga frågor, så behövs inte något godmanskap eller förvaltarskap. Du fyller i fullmaktsblanketten för ombud nedan och skickar in den via brev till oss på postadressen som finns skriven på fullmakten.

Fullmaktsblankett för ombud.

Skicka in ditt intyg om godmanskap eller förvaltarskap

Intyget för godmanskap, förvaltarskap eller ombudsfullmakt kan skickas in som mejl till kundservice@boxer.se eller som brev till postadressen nedan.

Boxer Kundservice
Tele2 Sverige AB
106 66 Stockholm

Från det att vi har mottagit intyget tar det cirka 2 - 5 vardagar innan det blir registrerat hos oss.

Förändring eller avregistrering av godmanskap, förvaltarskap eller ombudsfullmakt

Om en förändring eller avregistrering gjorts i ett godmanskap, förvaltarskap eller ombudsfullmakt skickar du intygsförändringen till kundservice@boxer.se eller via brev till postadressen nedan.

Boxer Kundservice
Tele2 Sverige AB
106 66 Stockholm