Frivisningar och kanalförändringar

Januari

TV3 och Kanal 5 kommer upphöra med regionala sändningar

Den 10 Januari kommer TV3 och Kanal 5 upphöra med sina regionala sändningar. Arbetet för marksändningar sker mellan 10.00 - 14.00, du kan eventuellt uppleva kortare avbrott. Äldre tv-apparater och digitalboxar kan behöva göra en kanalsökning.

Arbetet med IPTV sändingarna sker 11 och 12 Januari. Du kan eventuellt uppleva kortare avbrott.

TV4 ändrar regioner för lokala sändningar

Den 9 och 10 januari (IPTV) kommer TV4 att ändra sina regioner för lokala sändningar. Den 11 januari sker ändringen för marksänt. Arbetet sker mellan 10:00 - 15:00, du kan eventuellt uppleva kortare avbrott. Äldre tv-apparater och digitalboxar kan behöva göra en kanalsökning.

Regionerna Dalarna och Hälsingland kommer ingå i Gävle-Dala.
Kalmar och Kronoberg kommer ingå i Sydost.
Skellefteå kommer ingå i Västerbotten.
Örnsködsvik kommer ingå i Västernorrland.

Historiska kanalförändringar

Kanalförändringar 2022