Frivisningar och kanalförändringar

Januari

Den 14 januari byter Kanal 5, 9 och 11 logotyper. Det är bara logotyperna som ändrats, innehållet i kanalerna är samma som tidigare.

Historiska kanalförändringar

Kanalförändringar 2023