Marknadsundersökningar från Boxer

Din åsikt är viktig

För att kunna erbjuda bästa möjliga produkter och tjänster behöver vi veta vad såväl kunder som övriga personer efterfrågar. I våra marknadsundersökningar ställer vi därför frågor om Boxers produkter och tjänster, både existerande och sådana som kan bli intressanta att utveckla i framtiden.

Våra olika undersökningar

Marknadsundersökningarna genomförs till exempel med intervjuer via telefonsamtal, frågeformulär på webben, mejlenkäter eller vanligt brev. Alla dessa undersökningar görs på uppdrag av Boxer och vår analysavdelning, men vi använder oss ofta av externa företag för hjälp med undersökningarna. Det kan därför även förekomma andra företagsnamn utöver Boxer i undersökningar som kommer från oss. Exempel på undersökningsföretag som vi samarbetar med är Agur, Concilia, Norm, Netigate och TNS Sifo.

Nöjdhetsmätningar

Vi genomför regelbundet undersökningar med kunder som varit i kontakt med oss. I dessa undersökningar ställer vi frågor om den specifika anledningen till varför kunden varit i kontakt med oss och hur vi skötte ärendet. Om kunden meddelar oss att vi inte lyckats lösa ärendet försöker vi ringa tillbaka till kunden och lösa problemet eller svara på frågor.

Dina uppgifter är säkrade

Vi säljer aldrig några person- eller kunduppgifter till tredje part. Däremot tillhandahåller vi ibland uppgifter till undersökningsföretag som på vårt uppdrag genomför marknadsundersökningar. När detta görs har vi alltid avtal med undersökningsföretaget som utförligt beskriver hur uppgifter får behandlas och vi säkerställer alltid att uppgifterna inte når någon annan.

Läs mer om vår integritetspolicy här.