Boxer TV Hub Mini - Guider

Här nedan hittar du guider som beskriver hur du gör olika inställningar i Boxer TV Hub Mini.

Boxer TV Hub Mini - side teaser 500x196

Guider

 • 1. Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen
  2. Anslut HDMI kontakten på Tv Hub Mini i ett av HDMI-uttagen på baksidan av din tv.
  3. Anslut strömkabeln till Tv Hub Mini och koppla till ett strömuttag.
  4. Slå på tv:n och välj den HDMI-ingång där du kopplat in Tv Hub Mini.
  5. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla ihop fjärrkontrollen med Tv Hub Mini.
  6. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla upp Tv Hub Mini mot ditt trådlösa nätverk.

 • 1. Håll inne Reset-knappen i 5 sekunder, då kommer pairingsidan upp där du kan paira fjärrkontroll och enhet. Reset-knappen sitter på ena långsidan av Tv Hub Mini.
  2. Släpper du knappen nu så kan du paira fjärrkontrollen med enheten igen om så behövs.

 • Tv Hub Mini Fjärrkontroll BX

 • Tv Hub Mini fjärrkontroll med siffror - 800x600

 • 1. Klicka på Hemknappen (huset)
  2. Bläddra till Inställningar längst ut till höger (kugghjulet)
  3. Bläddra längst ner till Enhetsinställningar
  4. Bläddra längst ner till Set up remote buttons
  5. Välj Lägg till enhet
  6. Välj enhet (Tv, soundbar eller AV-mottagare)
  7. Välj märke på enheten
  8. Välj vilken knapp som ska konfigureras

  Volym
  1. Testa att höja och sänka volymen, klicka Nästa.
  2. Svara på frågan Ja/Nej om det fungerade.
  3. Du kommer sedan tillbaka till skärmen där du väljer vilken knapp som ska konfigureras.

  Strömbrytare (På/Av-knappen)
  Du kan programmera Strömbrytaren (På/Av-knappen) att slå på/av din tv (samtidigt som din TV Hub Mini) via CEC eller IR. Om du väljer att den ska använda CEC så måste din TV Hub Mini vara asnluten till en extern strömkälla (strömadaptern som följde med), det fungera inte om du har asnlutit din TV Hub mini till ett USB-uttag på din tv.
  1. Tryck på Av/På-knappen på fjärrkontrollen till TV Hub Mini.
  2. Vänta 8 sekunder.
  3. Tryck igen på Av/På-knappen på fjärrkontrollen till TV Hub Mini.

  Ingång (source)
  1. Tryck på Ingång (source) längst upp till vänster på fjärrkontrollen till TV Hub Mini.
  2. Svara på frågan Ja/Nej om det fungerade.
  3. Du kommer sedan tillbaka till skärmen där du väljer vilken knapp som ska konfigureras.

  Välj sedan Klar längst ner.

 • 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan Appar.
  2. Öppna Google Play Butik och sök efter önskad app.
  3. När du hittat den app du vill ha, välj Installera och följ instruktionerna.
  4. När du installerat appen hittar du den under valet Appar under rubriken Mina installerade appar.

 • Skapa en favoritlista

  1. Tryck på TV-knappen på boxens fjärrkontroll.
  2. Gå till Kanaler i toppmenyn.
  3. Gå till höger för att välja hjärtsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK.
  4. Stega runt och trycka OK på de kanaler du vill ha i din favoritlista
  Backa sedan för att bekräfta valen.

  Ändra kanalordningen på favoritkanaler

  1. Tryck på TV-knappen på boxens fjärrkontroll.
  2. Gå till Kanaler i toppmenyn.
  3. Gå till höger för att välja pilsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK.
  4. Gå till en kanal du vill flytta på, tryck OK och flytta den med hjälp av navigeringsknappen (ringen runt OK-knappen), klicka på OK när kanalen ligger där du önskar i ordningen.
  5. Backa sedan för att bekräfta valen.

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Bläddra ner till Fjärrkontroller och tillbehör och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  4. Välj Lägg till tillbehör och följ instruktionerna.

 • Framåt - Om man trycker åt höger på navigeringsknappen så hoppar den 30 sek framåt, men håller man inne så kommer den att snabbspola framåt.

  Bakåt - Om man trycker åt vänster på navigeringsknappen så hoppar den 10 sek bakåt, men håller man inne så kommer den att snabbspola bakåt.

 • 1. Klicka på Huset på fjärrkontrollen
  2. Bläddra till den titel du vill ta bort från Fortsätt titta
  3. Håll in OK-knappen på fjärrkontrollen tills det dyker upp ett kryss
  4. Släpp OK-knappen och tryck på den igen för att ta bort titeln

 • 1. Välj först den app du vill använda i exempelvis din mobiltelefon. Appen du använder måste även ha stöd för att streama till Chromecast. Om du inte ser Chromecast-ikonen så kan det vara så att den appen du använder inte har stöd för Chromecast. Se också till att appen är uppdaterad till den senaste versionen om du inte ser Chromecast-ikonen.
  Chromecast symbol

  2. Klicka sedan på ikonen längst upp till höger och välj din Chromecast-enhet.
  3. Starta ett program eller funktion i den app som du har valt och börja streama.

 • 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Konton och inloggning och välj där Google-konto.
  4. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Välj alternativet Systeminformation. Under rubriken Version kan du se vilken version av MW samt App din Tv Hub Mini använder.

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj Om.
  5. Välj Systemuppdatering.
  6. Din Tv Hub Mini kommer nu att söka efter ny uppdatering. Om en ny mjukvaruversion finns tillgänglig kommer den att ladda ner den och ge dig ett alternativ att starta om din Tv Hub Mini då den är klar.

 • 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj Alternativet Språk och välj därefter önskat språk.

 • Förstagångsinställning

  1. Tryck på Bokmärkesknappen.
  2. Välj vilken funktion du vill koppla till Bokmärkesknappen.

  Ändra inställning

  1. Tryck på Home-knappen.
  2. Välj Inställningar (kugghjulet).
  3. Välj Bookmark.
  4. Välj vilken funktion du vill koppla till Bokmärkesknappen.

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj alternativet Skärm och ljud.
  5. Välj Skärmupplösning.

 • 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj alternativet Skärmsläckare.
  5. Ange önskade inställningar.

 • 1. Klicka på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj alternativet Skärm och ljud.
  5. Välj alternativet Avancerade ljudinställningar
  6. Klicka på Välj Format

 • 1. Tryck på kugghjulet på fjärrkontrollen.
  2. Välj menyn Ljud och undertexter.
  3. Under menyn Undertexter kan du välja Av, Engelska eller Svenska.

 • 1. Tryck på kugghjulet på fjärrkontrollen.
  2. Välj menyn Ljud och undertexter.
  3. Under menyn Stöd vid synnedsättning kan du välja Av eller och under menyn Stöd vid hörselnedsättning kan du välja Av eller

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj alternativet Skärm och ljud.
  5. Välj HDMI CEC.

 • 1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
  3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  4. Välj Strömsparläge.
  5. Välj Stäng av skärmen.
  6. Bläddra ner till Aldrig och klicka OK.

 • Via menyn i Tv Hub Mini

  1. Tryck på symbolen med ett kugghjul på fjärrkontrollen.
  2. Välj alternativet Enhetsinställningar.
  3. Välj Enhetsinställningar och därefter Om.
  4. Välj Återställ standardinställningarna.
  5. Välj alternativet Återställ standardinställningarna och sedan Radera allt.

  Via resetknappen på sidan av Tv Hub Mini

  1. Håll inne resetknappen i 10 sekunder och släpp sedan knappen. Tänk på att om du bara håller inne knappen i 5 sekunder så kommer istället pairingsidan visas.
  2. Tryck på knappen igen så kommer menyn för fabriksåterställning upp och där kan du välja att trycka på OK eller Cancel.

Boxer Tv Hub Mini installationsguide (PDF)