Boxer TV Hub - Versionsnyheter

Här hittar du information och detaljer om den senaste mjukvaruversionen av Boxer TV Hub. Vi presenterar också information om tidigare versionssläpp.

Aktuell version

MW: CHM-SW-4.95.8
App: 4.95.7000
Lanseringsdatum: 2022-11-17

Nytt

Tidigare version

MW: CHM-SW-4.95.8
App: 4.95.2000
Lanseringsdatum: 2022-09-29

Nytt

  • Ny EPG
  • Kanalplatsnummer
  • Stöd för fjärrkontroll med sifferknappar