F-Secure SAFE - Aktivera familjeregler

 1. Öppna F-Secure SAFE

  För att ställa in Familjeregler börjar du med att öppna upp F-Secure SAFE på din dator eller en annan enhet på vilken du har installerat F-Secure SAFE. Klicka därefter på fliken Familjeregler.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 1

 2. Inställningar

  Om du använder en PC så kommer du att se de befintliga inställningarna för Familjeregler samt en länk för att komma in till administrationsportalen My F-Secure, där du kan ställa in Familjereglerna oberoende av vilken enhet du vill göra det på. Klicka på My F-Secure.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 2

 3. Logga in

  Här skall du logga in med den E-postadress du angivit när du fick F-Secure SAFE via Boxer.

  Ifall detta är första gången du loggar in i My F-Secure portalen så hittar du lösenordet i det mejl du fick från Boxer i samband med att du installerade F-Secure SAFE.

  Om du inte kommer ihåg lösenordet så beställer du ett nytt via inloggningsidan. Tryck på knappen Glömt lösenord för att beställa.

  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 3

 4. Välj enhet som du vill ställa in Familjereglerna

  När du loggat in i My F-Secure Portalen väljer du den enhet som du vill ställa in Familjereglerna.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 4

 5. Fortsätt ställa in Familjereglerna

  Efter att du valt enheten får du upp denna ruta och klicka därefter på Familjeregler (tillgängligt för PC, iOS och Android).
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 5

 6. Ställ in surftider

  Därefter kommer det först upp en ruta där du kan ställa in dagliga surftider. För att ställa in inställningarna för Läggdags behöver du först aktivera möjligheten och det gör du högst upp i högra hörnet.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 6

 7. Redigera inställningar

  Därefter klickar du på Redigera för de delar du vill göra ändringar i.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 7

 8. Kom ihåg att spara ändringarna

  Efter att du gjort de inställningar du vill ha så kom ihåg att spara förändringarna så att de aktiveras.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 8

 9. Ställ in vilka sidor som ska vara tillgängliga

  Välj därefter följande flik högst uppe som heter Innehållsfiltrering ifall du vill ändra på vilka sidor som skall vara tillgängliga för den enhet som nu ställs in. Kom också ihåg att aktivera möjligheten att redigera inställningarna längst upp till höger.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 9

 10. Ställ in vilken typ av innehåll som ska vara tillgängligt

  Här kan du sedan välja vilken typ av innehåll som skall vara tillgänglig på enheten och vad som inte skall vara det.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 10

 11. Kontrollera inställda familjeregler

  Efter att du ställt in de Familjeregler du vill ha så kan du se på din PC vilka inställningar som aktiverats. Ifall du vill ändra på något av dessa så är det bara att logga in igen och ändra. Kom ihåg att spara förändringarna.
  F-Secure Safe - Aktivering familjeregler 11

 12. Nu har du aktiverat Föräldrareglerna på din enhet

  Nu är du klar. Klicka på fliken Virusskydd på PC:n för att komma till den normala vyn.
  F-secure Safe - Aktivering familjeregler 12