Felkoder TV

När du upplever problem med boxen och får upp en felkod kan du ibland själv hitta en lösning på problemet. På denna sida har vi sammanställt felkoder som din box kan visa och en längre förklaring till varför problemet uppstår. Klicka på den felkod som boxen angivit nedan för mer information om vad den betyder. Du kan även kontakta vår kundservice via telefon: 0771-21 10 00.

Felkoder - Beskrivningar:

 • Du får upp det här meddelandet om du växlat till en betalkanal. Om du ännu inte är kund kan du ta del av våra aktuella erbjudanden.

  Om du är Boxer-kund behöver du sätta i det programkort som du fick när du blev kund.

  Sitter ditt kort i mottagaren men du ändå får upp en felkod som slutar på 001, ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0771-21 10 00.

 • Det verkar som att ditt kort sitter felvänt. Testa att vända på ditt kort, med chippen inåt. Har du en TV med modul kan du även testa att vända på modulen.

  I olika boxar kan kortet sitta olika, men alltid med chippet inåt. Detsamma gäller moduler.

  Det är viktigt att du väntar i ca 30 sekunder när du vänt på kortet för att se om felmeddelandet ändras eller försvinner.

 • Detta meddelande får du upp om du drar ur ditt kort medan du tittar på en betalkanal. Sätt in ditt kort igen för att se på kanalen.

 • Felmeddelandet får du upp om du saknar behörighet på ditt programkort. Detta kan ibland uppstå om du haft din box/TV avstängd en längre period eller om ditt programkort inte suttit i mottagaren på ett tag.

  Om kanalen ingår i ditt abonnemang kan ditt kort behöva uppdateras. För att uppdatera programkortet, stå på en betalkanal i ca 60 minuter, utan att byta kanal under tiden.

  Om kanalen inte ingår i ditt utbud kan du enkelt beställa den här eller kontakta vår kundservice på 0771-21 10 00 eller via vår chatt.

 • Kanalen du försöker se finns tyvärr inte i Boxers utbud. Får du ändå upp denna kanal i din box, vänligen kontakta vår kundservice på 0771-21 10 00

 • Detta meddelande får du upp om du drar ur ditt kort medan du tittar på en betalkanal. Sätt in ditt kort igen för att se på kanalen.

 • Det verkar som att du satt in ett programkort som inte är från Boxer. Kontrollera ditt kort och säkerställ att du har ett programkort från Boxer.

 • Ett krypteringsproblem har inträffat. Vi ber dig kontakta vår kundservice för att få hjälp. Du når dem på 0771-21 10 00

 • Boxen kan inte läsa programkortet. Försök, om möjligt, att testa ditt kort i en annan box. Kontakta därefter vår kundservice för ytterligare hjälp. Du når dem på 0771-21 10 00.

 • Det här felmeddelandet visas på kanaler som inte sänds i det området där du bor.

 • Detta meddelande får du upp om du saknar behörighet på ditt programkort. Om kanalen ingår i ditt abonnemang kan ditt kort behöva uppdateras. För att göra detta, stå på en betalkanal i ca 60 minuter, utan att byta kanal.

 • Detta meddelande får du om du växlat till en betalkanal, men inte har rättighet till denna.

  Om du är Boxerkund behöver du använda dig av det programkort du fick när du blev kund.

  Får du upp denna felkod trots att du är Boxerkund och ditt kort sitter i boxen ber vi dig kontakta vår kundservice på 0771-21 10 00.

 • Ett krypteringsproblem har inträffat. Vi ber dig kontakta vår kundservice för att få hjälp. Du når dem på 0771-21 10 00.

 • Den här felkoden är relaterad till ett system som i dagsläget inte används. Får du ändå upp denna felkod ber vi dig kontakta vår kundservice på 0771-21 10 00.

 • Ditt programkort är kopplat till en specifik mottagare, med så kallad ”pairing”.

  Det verkat som att du stoppat in ett programkort som är kopplat till en annan mottagare.

  Får du upp detta felmeddelande ber vi dig kontakta vår kundservice på 0771-21 10 00.

 • Om du fått upp det här felmeddelandet så behöver du hjälp av vår kundservice. Du når dem på 0771-21 10 00.

 • Om du fått upp det här felmeddelandet så behöver du hjälp av vår kundservice. Du når dem på 0771-21 10 00.

 • Boxens hårddisk är full och du får inte plats för mer inspelat material.

  För att hantera utrymmet på din hårddisk behöver du gå in på"Mitt Bibliotek" och rensa listan på inspelade program och hämtningar som du inte behöver ha kvar.

 • Boxens hårddisk är full och du får inte plats för mer inspelat material.

  För att hantera utrymmet på din hårddisk behöver du gå in på "Mitt Bibliotek" och rensa listan på inspelade program och hämtningar som du inte behöver ha kvar.

 • Du har angett en tid för manuell inspelning som inte är korrekt.

  Du kan bara ange klockslag mellan 00:00 och 23:59. Kontrollera tiden du har angivit och ändra till den rätta.

 • Du försöker titta på en kanal samtidigt som du spelar in program på två andra kanaler.

  Detta är inte möjligt, du kan bara titta på någon av de pågående inspelningarna. Kontrollera dina inspelningar om du vill göra ändringar.

 • Du har två planerade inspelningar samtidigt och kan därför inte titta på en tredje kanal.

  Boxen kommer därför byta kanal automatiskt till den kanal vars inspelning startar nu. Kontrollera dina inspelningar om du vill göra ändringar.

 • Programmet kan inte spelas in eftersom det saknas i boxens programguide. Detta kan bero på att programmet har uppdaterats och fått en ny tid.

 • Du försöker spela in fler än två program samtidigt vilket inte är möjligt.

  Kontrollera dina inspelningar för att göra eventuella ändringar.

  Om du vill avbryta hela serieinspelningen behöver du först stoppa den pågående inspelningen för att sedan markera programmet och välja "Avbryt serieinspelning".

 • Din serieinspelning kunde inte stoppas. Gör ett nytt försök. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Inspelningen kunde inte stoppas.

  Försök med att byta kanal och sedan byta tillbaka igen och avsluta inspelningen. Fungerar det fortfarande inte, försök avbryta inspelningen från boxens programguide.

 • Programmet kan inte spelas in då information saknas i boxens programguide för det specifika programmet. Du kan spela in programmet genom att ställa in en manuell inspelning där du själv sätter kanal och start- samt stopptid.

 • Inspelningen misslyckades. Försök sätta igång inspelningen igen. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Din Filmkod kunde inte sättas.

  Kontrollera din internetanslutning och försök igen. Om det fortfarande inte fungerar får du hoppa över detta steg och sätta koden vid ett senare tillfällen, under "Inställningar".

 • Den pågående hämtningen kunde inte slutföras.

  Kontrollera din nätverksanslutning och försök igen. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Du kunde inte ansluta till filmbutiken.

  Kontrollera din internetanslutning och försök igen. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Filmbutiken kan inte visas på grund av ett nätverksfel.

  Kontrollera din internetanslutning. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Den pågående hämtningen avbröts.

  Kontrollera din internetanslutning och försök igen. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Du har ingen biljett för den hyrda filmen. Kortet du har i boxen måste vara detsamma som när du hyrde filmen.

 • Tidsgränsen för den hyrda filmen har gått ut.

  För att kunna titta på filmen igen måste du hyra den igen i filmbutiken. Då förlängs din tidsgräns.

 • Det går inte att använda boxen utanför det land där man tecknat abonnemang.

 • Kanalsökningen kan ej genomföras.

  Börja med att kontrollera din antennanslutning till boxen. Om detta inte hjälper, starta om boxen. Kan du fortfarande inte genomföra kanalsökning, försök med en fabriksåterställning (inställningar/avancerat) av boxen. Hur du gör detta står i din manual för mottagaren.

 • Filmen kan inte spelas upp.

  Kontrollera din internetanslutning och försök igen. Fungerar det fortfarande inte kan du försöka starta om din box.

 • Något av ovanstående felmeddelanden inträffar om du använder en TV med inbyggd box, och tillhörande Boxer Tv-Modul, och din TV inte kan läsa av ditt programkort.

  Om du fått något av dessa felmeddelanden på din TV, börja med att se till att ditt programkort sitter i korrekt i TV-modulen (med chippet på kortet vänt mot etiketten på modulen). Kontrollera därefter att modulen sitter korrekt i TVn, oftast med etiketten vänd mot väggen.