Installationsguide för Boxer Tv Hub

Här hittar du information om hur du installerar och ansluter din Boxer Tv Hub till en TV-antenn, ett datauttag eller en mediaomvandlare. Följ stegen i guiden som gäller för dig.

Obs: Om du har TV Flex8 eller TV Flex16 måste du först logga in och välja dina tillvalskanaler inne på Mina Sidor innan du påbörjar installationen.

Anslut till en TV-antenn

 • Koppla in kablarna enligt anvisningen nedan, vi har här försökt att beskriva inkopplingen så generellt som möjligt.

  Tv Hub inkopplingsschema Antenn

  1. Koppla antennkabeln till din TV Hub.
  2. Koppla HDMI-kabeln till din TV.
  3. Koppla nätverkskabeln till en ledig LAN-port på din bredbandsrouter (3a.) eller direkt i ditt datauttag (3b).
  4. Koppla nätadaptern till ett eluttag.
 • Om du inte ser bilden från din Tv Hub, använd Source-knappen på din TV-fjärrkontroll. Den brukarse ut så här:

  Boxer Tv hub Source

  Exempel: om du kopplat in HDMI-kabeln från Tv Hub i TV:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen.

Anslut till ett datauttag

 • Koppla in kablarna enligt anvisningen nedan, vi har här försökt att beskriva inkopplingen så generellt som möjligt.

  Boxer Tv Hub inkopplingsschema datauttag

  1. Koppla HDMI-kabeln till din TV
  2. Koppla nätverkskabeln till en ledig LAN-port på din bredbandsrouter (2a.) eller direkt i ditt datauttag (2b.).
  3. Koppla nätadaptern till ett eluttag.
 • Om du inte ser bilden från din Tv Hub, använd Source-knappen på din TV-fjärrkontroll. Knappen brukar se ut så här:

  Boxer Tv hub Source

  Tips!
  Vid installationen kopplas fjärrkontrollen ihop med din Tv Hub. Om du behöver göra det igen går du via Hem-menyn till ”Inställningar” och sedan ”Lägg till tillbehör”. Håll ned OK-knappen och Hem-menyknappen samtidigt några sekunder så kopplas enheterna ihop.

Anslut till en medieomvandlare

 • Mediaomvandlare (även kallad mediabox) kan se ut på olika sätt, vissa har en port avsedd för TV medan vissa inte har det.

  OBS: För installationen ska du använda en av bredbandsportarna, inte porten som är märkt TV.

  Boxer Tv hub mediaomvandlare

 • Koppla in kablarna enligt anvisningen nedan, vi har här försökt att beskriva inkopplingen så generellt som möjligt.

  Boxer Tv Hub inkopplingsschema datauttag

  1. Koppla HDMI-kabeln till din TV
  2. Koppla nätverkskabeln till en ledig LAN-port på din bredbandsrouter (2a.) eller direkt i ditt datauttag (2b.).
  3. Koppla nätadaptern till ett eluttag.
 • Om du inte ser bilden från din Tv Hub, använd Source-knappen på din TV-fjärrkontroll. Knappen brukar se ut så här:

  Boxer Tv hub Source

  Tips!
  Vid installationen kopplas fjärrkontrollen ihop med din Tv Hub. Om du behöver göra det igen går du via Hem-menyn till ”Inställningar” och sedan ”Lägg till tillbehör”. Håll ned OK-knappen och Hem-menyknappen samtidigt några sekunder så kopplas enheterna ihop.