Kontrollera sladdar och källor

Felsökning av TV: Steg 1 av 4

Om du har störningar i bilden eller saknar dina kanaler och inte påverkas av en driftstörning. Börja med att kontrollera att följande stämmer:

  • Hårdvaran/TVn har ström och lampan lyser.
  • Alla sladdar samt kablar är hela och anslutna ordentligt.
  • Eventuell grendosa är påslagen.
  • En meny visas på skärmen när du trycker på ”Menu” på fjärrkontrollen ("Menu" sitter ofta i närheten av OK-knappen).
  • Om du använder en box: TVn står på rätt källa för att ta emot signal från Boxen.
    a. Kolla vilken TV-ingång din box är kopplad till (tex. HDMI 1),
    b. Kontrollera att TVn står på samma källa genom att trycka på knappen ”SOURCE” eller ”Input” på TVns fjärrkontroll (tex. HDMI 1)

Fungerar dina kanaler nu? Om inte, fortsätt till nästa steg och gör ett strömtrick.