Hastigheten är för låg

Upplever du låg hastighet när du surfar, finns det ett antal tips för att felsöka ditt bredband. Felsökningen ser lite olika ut beroende på om du är ansluten till Wi-Fi eller nätverkskabel. Följ guiden som stämmer in på din anslutning:

Nätverkskabel

  1. Kontrollera din hastighet på bredbandskollen.
  2. Starta om din router genom att dra ut strömsladden och koppla bort eventuell kringutrustning. Vänta i 10 sekunder, anslut sedan strömsladden till din router och starta upp den igen. Avvakta i fem minuter innan du kontrollerar att din tjänst fungerar.
  3. Testa att slå av ditt trådlösa nätverk på knappen som liknar denna symbol.
  4. Anslut endast en enhet med kabel till din router.
  5. Testa därefter att göra en ny mätning på bredbandskollen för att se om din utrustning i hemmet eventuellt kan vara orsaken till den låga hastigheten.
  6. Om du fortfarande upplever låga hastigheter, kontakta vår kundservice.

Trådlös anslutning

Om du upplever att det går långsamt att öppna olika webbsidor, spela eller streama online kan du testa följande åtgärder.

  1. Kontrollera så att du är anslutet till ditt nätverk som innehåller siffran och bokstaven 5G. 5 GHz är ofta det bästa frekvensbandet att ansluta till när det kommer till att surfa snabbt trådlöst. Det som skiljer 2,4 GHz och 5 GHz är räckvidd och hastighetskapacitet. 5 GHz ger en snabbare tjänst medan 2.4GHz har en längre räckvidd.

  2. Upplever du fortfarande problem efter det att du kontrollerat ovan, bör routern och den utrustningen som är ansluten startas om. Koppla ifrån strömkabeln och låt den vara bortkopplad i ca 10 sekunder. Återanslut sedan strömkabel och starta upp din utrustning igen.

  3. Placera din router fritt och på samma höjd som dina anslutna enheter för att få ut bästa möjliga hastighet. Kontrollera även att din router inte står för nära annan elektronisk utrustning, som till exempel platt-tv eller andra trådlösa sändare. Även stora metallobjekt i närheten kan påverka signalen.