Sagem DTR 94160
Sagem DTR 94169

Sagem DTR 94160

Sagem DTR 94160
Sagem DTR 94169

Specifikationer

  • Teknik

    MPEG-4

  • Status

    Kan ej visa HD-kanaler