Sagem DVR 6280
Sagem DVR 6280
Sagem DVR 6280

Sagem DVR 6280

Sagem DVR 6280
Sagem DVR 6280
Sagem DVR 6280

Specifikationer

  • Teknik

    MPEG-2

  • Status

    Kan ej visa HD-kanaler och flera andra kanaler