Sagem ITD 62
Sagem ITD 62

Sagem ITD 62

Sagem ITD 62
Sagem ITD 62

Specifikationer

  • Teknik

    MPEG-2

  • Status

    Kan ej visa HD-kanaler och flera andra kanaler