Sagem ITD 72
Sagem ITD 72

Sagem ITD 72

Sagem ITD 72
Sagem ITD 72

Specifikationer

  • Teknik

    MPEG-2

  • Status

    Kan ej visa HD-kanaler och flera andra kanaler