Thomson DTI 2000

Thomson DTI 2000

Thomson DTI 2000

Specifikationer

  • Teknik

    MPEG-2

  • Status

    Kan ej visa HD-kanaler och flera andra kanaler