Trygg e-handel

Trygg e-handel är en certifiering för e-handelsföretag. E-handelsföretag är företag som säljer varor och tjänster via en butik på Internet (Distanshandel). E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder. Skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

E-handel

Det finns idag tusentals aktörer som säljer varor och tjänster på Internet i Sverige och de flesta är seriösa. För att skydda dina personuppgifter och andra känsliga uppgifter är det dock viktigt att du vet vem du lämnar uppgifterna till. Du kanske också vill känna trygghet i att företaget kommer leverera varor inom avtalad tid och att du kommer kunna få hjälp efter köpet om något skulle vara fel.

Trygghet

Syftet med certifieringen Trygg e-handel är att hjälpa dig som konsument att välja rätt e-handelsföretag när du handlar så att du kan känna dig trygg och säker även efter du tryckt på "köp". Trygg e-handels målsättning är att det ska kännas lika tryggt och säkert att handla på Internet som i en fysisk butik.

När du handlar från ett företag som har certifieringen Trygg e-handel så innebär det att företaget genom ett avtal förbundit sig att följa en rad krav. Endast stabila och seriösa e-handelsföretag har rätten att bära certifieringen Trygg e-handel.

Trygg e-handels krav är utformade för att du som konsument ska känna till och ta tillvara dina rättigheter när du handlar via Internet. Bland annat ställs krav på att företaget ska vara tydligt med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi.

Fullständig förteckning av Trygg e-handels krav.

Säkerhet

Svensk Distanshandel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar, vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar Trygg e-handel emot klagomål från dig som konsument.

Om du klagar på ett företag som har certifieringen Trygg e-handel och det visar sig att företaget handlat felaktigt/i strid med kraven som ställs får företaget en "prick" i vårt register. Vid allvarliga brister kan certifieringen återkallas med omedelbar verkan. Allt detta sammantaget gör att du som konsument kan känna dig säker på att endast seriösa företag bär Trygg e-handelsymbolen.

Trygg e-handelsymbolen

För att kontrollera att symbolen är äkta klickar du/håller muspekar över Trygg e-handelsymbolen. Se exempel här. Varje anslutet företag har ett unikt certifikat på domänen tryggehandel.se.

Var hittar jag Trygg e-handelcertifierade företag?

Du hittar alla certifierade företag här. Företagen är indelande i kategorier efter sortiment så att du lättare skall kunna hitta företag som säljer de varor och tjänster du är intresserad av!