Bollnäs Energi

Bollnäs Energi AB bildades 2007 och är ett helägt kommunalt bolag som bygger en regional konkurrenskraftig IT-infrastruktur för Bollnäs kommun och därmed för regionens näringsliv, föreningar, organisationer och innevånare genom att aktiv driva utbyggnad av fibernät tillsammans med kommunen.

Boxer levererar bredband och TV via fiber till Bollnäs Energi. Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.