Integritetspolicy Fastighet

Integritetspolicy

I samband med att en fastighetsägare eller förening (Fastighetsägaren) ingår avtal med oss förser Fastighetsägaren oss med vissa personuppgifter om de av Fastighetsägaren angivna fysiska kontaktpersoner som till exempel ordförande i en bostadsrättsförening, styrelsemedlem, fastighetsförvaltare eller anställd i fastighetsbolaget (Kontaktperson). Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar dessa uppgifter samt vilka rättigheter den enskilde har.

För privatpersoner och privata villaägare hänvisar vi till vår integritetspolicy för privatpersoner.